எஸ்பிஐ வங்கிக்கு புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க நிதியமைச்சகம் ஆயத்தம்..!

நாட்டின் மிகப்பெரிய வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் தலைவரான அருந்ததி பட்டாச்சார்யா-வின் பதவி நீட்டிப்புக் காலம் வருகிற அக்டோபர் 6ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் காரணத்தால், இவ்வங்கிக்கு

எஸ்பிஐ வங்கிக்கு புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க நிதியமைச்சகம் ஆயத்தம்..!

நாட்டின் மிகப்பெரிய வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் தலைவரான அருந்ததி பட்டாச்சார்யா-வின் பதவி நீட்டிப்புக் காலம் வருகிற அக்டோபர் 6ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் காரணத்தால், இவ்வங்கிக்கு

எஸ்பிஐ வங்கிக்கு புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க நிதியமைச்சகம் ஆயத்தம்..!

நாட்டின் மிகப்பெரிய வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் தலைவரான அருந்ததி பட்டாச்சார்யா-வின் பதவி நீட்டிப்புக் காலம் வருகிற அக்டோபர் 6ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் காரணத்தால், இவ்வங்கிக்கு

எஸ்பிஐ வங்கிக்கு புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க நிதியமைச்சகம் ஆயத்தம்..!

நாட்டின் மிகப்பெரிய வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் தலைவரான அருந்ததி பட்டாச்சார்யா-வின் பதவி நீட்டிப்புக் காலம் வருகிற அக்டோபர் 6ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் காரணத்தால், இவ்வங்கிக்கு

எஸ்பிஐ வங்கிக்கு புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க நிதியமைச்சகம் ஆயத்தம்..!

நாட்டின் மிகப்பெரிய வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் தலைவரான அருந்ததி பட்டாச்சார்யா-வின் பதவி நீட்டிப்புக் காலம் வருகிற அக்டோபர் 6ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் காரணத்தால், இவ்வங்கிக்கு

எஸ்பிஐ வங்கிக்கு புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க நிதியமைச்சகம் ஆயத்தம்..!

நாட்டின் மிகப்பெரிய வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் தலைவரான அருந்ததி பட்டாச்சார்யா-வின் பதவி நீட்டிப்புக் காலம் வருகிற அக்டோபர் 6ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் காரணத்தால், இவ்வங்கிக்கு

எஸ்பிஐ வங்கிக்கு புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க நிதியமைச்சகம் ஆயத்தம்..!

நாட்டின் மிகப்பெரிய வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் தலைவரான அருந்ததி பட்டாச்சார்யா-வின் பதவி நீட்டிப்புக் காலம் வருகிற அக்டோபர் 6ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் காரணத்தால், இவ்வங்கிக்கு

எஸ்பிஐ வங்கிக்கு புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க நிதியமைச்சகம் ஆயத்தம்..!

நாட்டின் மிகப்பெரிய வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் தலைவரான அருந்ததி பட்டாச்சார்யா-வின் பதவி நீட்டிப்புக் காலம் வருகிற அக்டோபர் 6ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் காரணத்தால், இவ்வங்கிக்கு

எஸ்பிஐ வங்கிக்கு புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க நிதியமைச்சகம் ஆயத்தம்..!

நாட்டின் மிகப்பெரிய வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் தலைவரான அருந்ததி பட்டாச்சார்யா-வின் பதவி நீட்டிப்புக் காலம் வருகிற அக்டோபர் 6ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் காரணத்தால், இவ்வங்கிக்கு

எஸ்பிஐ வங்கிக்கு புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க நிதியமைச்சகம் ஆயத்தம்..!

நாட்டின் மிகப்பெரிய வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் தலைவரான அருந்ததி பட்டாச்சார்யா-வின் பதவி நீட்டிப்புக் காலம் வருகிற அக்டோபர் 6ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் காரணத்தால், இவ்வங்கிக்கு

Page 979 of 1,018« First...102030...977978979980981...9901,0001,010...Last »