தயிர் சாப்பிடும் போது இதெல்லாம் கவனிக்கணும்…

http://tamil.eenaduindia.com/Rainbow/HealthFitness/2017/10/09181235/why-should-mind-these-things-during-having-yogurt.vpf

தயிர் சாப்பிடும் போது இதெல்லாம் கவனிக்கணும்…

பால் செரிமானம் அடைய கொஞ்சம் கூடுதல் நேரம் எடுக்கும். ஆனால் தயிர் பாலில் உள்ள கால்சியம் மற்றும் புரதத்தை பெற்றுள்ளதுடன் மிக விரைவாக செரித்து விடும்.

(Visited 11 times, 1 visits today)

<pre>இந்த பதிவை முழுமையாக <a href="http://tamil.eenaduindia.com/Rainbow/HealthFitness/2017/10/09181235/why-should-mind-these-things-during-having-yogurt.vpf" target="_blank">படிக்க</a></pre>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *